Jdi na obsah Jdi na menu
 


tavolník ožankolistý

tavolník ožankolistý (Spiraea chamaedryfolia)
 
Lidové názvy
tavolník jilmolistý
 
Popis stromu
Opadavý výběžkatý keř 1–2 m vysoký. Letorosty lysé, hranaté, žlutohnědé, s velkými zašpičatělými pupeny; starší větve šedavé až červenohnědé. Listy vejčité až vejčitě podlouhlé, na krátkých větévkách 1,5–4 cm dlouhé, 1–2,5 cm široké, na dlouhých větvích větší, 4–8 cm dlouhé, 2,5–4 cm široké, nepravidelně ostře dvakrát pilovité až ostře mělce laločnalé, zpravidla jen v dolní třetině celokrajné, na rubu roztroušeně pýřité.
 
Listy/Jehlice
Listy vejčité až vejčitě podlouhlé, na krátkých větévkách 1,5–4 cm dlouhé, 1–2,5 cm široké, na dlouhých větvích větší, 4–8 cm dlouhé, 2,5–4 cm široké, nepravidelně ostře dvakrát pilovité až ostře mělce laločnalé, zpravidla jen v dolní třetině celokrajné, na rubu roztroušeně pýřité.
 
Kořenový systém
Mělké kořeny.
 
Borka
Letorosty lysé, hranaté, žlutohnědé, s velkými zašpičatělými pupeny; starší větve šedavé až červenohnědé.
 
Tvar koruny
Nepravidelný.
 
Zavětvení
Hustě zavětvený keř.
 
Výška stromu
Keř vysoký 1 až 2 m.
 
Pupeny
Velké, zašpičaťelé.
 
Květy
Květy v polokulovitých okoličnatých hroznech na koncích postranních letorostů; korunní lístky 4,5–5 mm dlouhé, téměř okrouhlé, bělavé; tyčinek 40, jejich nitky zřetelně delší než korunní lístky; pestíků 5, obklopených žláznatým terčem.
 
Doba květu
Kvete v květnu a v červnu.
 
Plod
Plody jsou měchýřky.
 
Původ
Balkán, JV Evropa, střední a východní Asie.
 
Rozšíření
Druh s dosti rozsáhlým areálem; roste na Balkáně (od jižního Rakouska, severovýchodní Itálie, Slovinska a Chorvatska po Bulharsko a severní Řecko), v jihovýchodní Evropě (Rumunsko, jihozápadní Ukrajina), střední Asii (Kazachstán, jižní část Ruska) a východní Asii (Mongolsko, severní Čína, Severní Korea, Japonsko). Z východního Slovenska byl udáván patrně omylem. U nás je dosti často pěstován v parcích a zahradách, obvykle v tetraploidním evropském taxonu označovaném jako Spiraea chamaedryfolia subsp. ulmifolia nebo v ranku variety jako var. ulmifolia; příležitostně i zplaňuje. V zahraničí jsou zplanělé výskyty známy např. z celé Skandinávie, Britských ostrovů, středozápadní Evropy, Portugalska a z východní části severní Ameriky (na pomezí Kanady a USA).
 
Využití a význam stromu
Okrasná rostlina.
 
Ekologie
Ve své domovině roste na skalách, ve skalnatých a suťových podhorských až horských lesích, na lesních pasekách. V kultuře preferuje dobře propustné, suché až středně vlhké půdy. Toleruje mráz až -28°C. Kvete v květnu a v červnu.
 
Ohrožení a ochrana
Není ohrožen ani chráněn.
 
Národní strom
Není národním stromem.