Jdi na obsah Jdi na menu
 


smrk ztepilý

smrk ztepilý (Picea abies)
 
Popis stromu
Smrk ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom.
 
Listy/Jehlice
Jehlice jsou 10-25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu čtyřhranné a na konci zašpičatělé.
 
Kořenový systém
Kořenový systém je plochý a mělký, bez hlavního kořene, lze jej dobře studovat na vyvrácených exemplářích.
 
Borka
Kmen je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku.
 
Kmen
Kmen je rovný.
 
Tvar koruny
Koruna je štíhle jehlancovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech.
 
Zavětvení
Často hustě zavětven až k zemi.
 
Výška stromu
Dorůstá výšky až 50 m.
 
Květy
Květenství jsou šišticovitá. Žluté samčí šištice vyrůstají v paždích jehlic na loňských větévkách, načervenalé samičí vyrůstají na konci letorostů v horních patrech koruny. Původně rostou směrem nahoru, ale ještě před opylením se mění na převislé (na rozdíl od šištic jedle bělokoré).
 
Doba květu
Kvete od května do června v pravidelných čtyřletých cyklech.
 
Plod
Šišky jsou podlouhlé, nerozpadavé.
 
Věk stromu
Dožívá se i přes 500 let.
  
Vlastnosti dřeva
Měkké, dobře opracovatelné dřevo.
 
Původ
Horské polohy od Skandinávie po Balkán.
 
Rozšíření
Roste po celé severní polokouli, ale původní je především ve vysokých polohách Evropy s přesahem do Asie. Lesnickým hospodařením byl rozšířen i do nižších poloh a na nepůvodní lokality, kde mnohdy vytváří rozsáhlé monokultury. U nás roste na celém území od nížin po vysoké hory, na horských svazích je původní. Na Slovensku je situace obdobná.
 
Využití a význam stromu
Mladá rostlina do výšky 250cm se využívá jako oblíbená vánoční dekorace. Dřevo je hlavním produktem smrku. Využívá se v papírnictví, nábytkářství, stavitelství, v chemickém průmyslu, při vytápění atd. Jehličnatá pilařská kulatina patří spolu s vlákninou z hlediska dodávaného množství k nejdůležitějším sortimentům českého lesního hospodářství. Vzhledem k zastoupení smrku ve středoevropských lesích a jeho dobrým produkčním vlastnostem je tedy smrkové dříví nejběžněji používaným a obchodovaným stavebním dřívím v ČR.
 
Ekologie
Původně roste v horských lesích, inverzních údolích, v rašeliništích a lokalitách s vyšší půdní vlhkostí, především na kyselých půdách. V uplynulých staletích byl vysazován na různá stanoviště, monokulturní porosty vykazují velkou ekologickou nestabilitu.
 
Ohrožení a ochrana
Není ohrožen ani chráněn.
 
Národní strom
Není národním stromem.