Jdi na obsah Jdi na menu
 


jeřáb ptačí

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
 
Lidové názvy
řeřabina, řeřabina obecná, planá voškeruše
 
Popis stromu
Opadavý, listnatý, 15 až 20 m vysoký strom.
 
Listy/Jehlice
Listy střídavé, řapíkaté, lichozpeřené, s 9 až 21 lístky, které jsou přisedlé, podlouhle kopinaté, lysé, na okraji pilovité, při bázi asymetrické.
 
Kořenový systém
Mělký kořenový systém.
 
Borka
Borka je hladká a šedá, ve stáří lehce brázditá.
 
Kmen
Průměr kmene do 40 cm.
 
Tvar koruny
Většinou kulovitý tvar koruny.
 
Zavětvení
Hustě zavětven.
 
Výška stromu
Výška jeřábu je 12 až 15m, výjimečně i 20 m.
 
Pupeny
Pupeny jsou vejcovitě špičaté a plstnaté.
 
Květy
Květy v bohatých vrcholících, oboupohlavné, 5četné, bílé, poněkud zatuchle páchnoucí.
 
Doba květu
Květen až červen.
 
Plod
Plody jsou velké do 1cm, kulovité, červené, v latnatých chocholících, jsou velmi bohaté na vitamin C a pektin. Zůstávají na stromech až do zimy.
 
Plodnost
Vysoká plodnost. Druh je plodný ve věku 10–15 let.
 
Vlastnosti dřeva
Nekvalitní dřevo.
 
Původ
Evropa.
 
Rozšíření
Evropa kromě nejjižnějších částí, na východ po západní Sibiř. U nás hojně až roztroušeně v celém území kromě subalpínských Vysokých Sudet, nejvýše u nás roste v Krkonoších v masivu Studniční hory.
 
Stanoviště
Velmi různorodé jako např. světlé lesy, paseky, skalní štěrbiny, rumiště, podél cest, jde o průkopnickou dřevinu, která roste na půdách vlhkých i suchých, obvykle chudších a kyselých, stanoviště slunné až polostinné.
 
Využití a význam stromu
Podporuje růst jiných dřevin, plody jsou důležitou složkou potravy lesní zvěře a ptactva. Slouží i k výrobě pálenek. Dřevo se používá na dýhy, násady nebo hudební nástroje. Často se vysazuje do stromořadí, je vyšlechtěno i několik kultivarů.
 
Ekologie
Roste ve světlých lesích i jejich lemech, na skalách, pasekách i ruderalizovaných stanovištích, často vysazován podél komunikací i jako okrasná dřevina. Většinou na půdách živinami chudých, vlhkých až mírně suchých, s kyselou reakcí.
 
Ohrožení a ochrana
Není ohrožen ani chráněn.
 
Národní strom
Není národním stromem.
 
Zajímavosti
Jeřabiny se kdysi používaly jako návnada k chytání ptáků („aucupium“ – vnadidlo k chytání ptáků.)