Jdi na obsah Jdi na menu
 


dub letní

dub letní (Quercus robur)

Lidové názvy
křemelák
 
Popis stromu
Mohutný listnatý opadavý strom se silným kmenem a rozložitou korunou.
 
Listy/Jehlice
Listy jsou 10-15 cm dlouhé, laločnaté, tuhé, s krátkým řapíkem a srdčitou bází.
 
Kořenový systém
Silné a hluboké kořeny.
 
Borka
Až do 10 cm. Zpočátku hladká, světle hnědá, později popraskaná a hrubá.
 
Kmen
V mládí zakřivený, později vzpřímený. Průměr kmene je 1-2 m.
 
Tvar koruny
Nepravidelná rozložitá koruna.
 
Zavětvení
Koruna je hustě zavětvena.
 
Výška stromu
Dorůstá výšky až 45 m.
 
Pupeny
Pupeny oválné až vejčité, tupé, někdy špičaté, světlehnědé.
 
Květy
Květy jednodomé, samčí v ochablých, vysutých, žlutozelených, asi 5 cm dlouhých jehnědách, samičí drobné, s červenými bliznami, v řídkých a chudokvětých klasech.
 
Doba květu
Duben až květen.
 
Plod
Plodem je žalud.
 
Plodnost
Vysoce plodný.
 
Věk stromu
Může se dožít až 1500 let.
 
Vlastnosti dřeva
Tvrdé a trvanlivé.
 
Původ
Evropa.
 
Rozšíření
Téměř celá Evropa po Ural a Kavkaz, chybí na krajním severu, v Řecku, Turecku, jižní polovině Španělska a na Sicílii. V ČR a SR rozšířený především v nížinách (tvrdé lužní lesy) a pahorkatinách, ve vyšších polohách jen vtroušeně v porostech jiných dřevin.
 
Historie
Do Evropy introdukován již začátkem 18. století, asi 1724, po počátečním pěstování v botanických a soukromých zahradách se tyto stromy dostaly do evropských lesů, kde se brzy aklimatizovaly a vzhledem k výborným růstovým vlastnostem, kvalitnímu dřevu a estetickému vzhledu byly od poloviny 20. století ve větší míře vysazovány. Pravděpodobně nejstarším dubem červeným u nás je exemplář na okraji velkého nádvoří průhonického zámku, rok 1895 je uváděn jako první introdukce k nám.
 
Využití a význam stromu
Tvrdé a trvanlivé dubové dřevo nachází uplatnění v mnoha oblastech, užívá se ve stavebnictví (zejména na vodní stavby, neboť pro vysoký obsah tříslovin nehnije ve vodě), v nábytkářství, k výrobě dřevěného uhlí, na výrobu pražců, sudů, parket apod.
 
Ekologie
Druh se širokou ekologickou amplitudou, snáší kontinentální i oceánické klima, citlivější na pozdní mrazy. Snáší mírné zastínění. Optimum výskytu má na hlubokých půdách, snáší však i chudší půdy.
 
Ohrožení a ochrana
Není ohrožen ani chráněn.

Jméno stromu v místních názvech

Obec Dub, okres Prahatice

Národní strom
Je národním stromem Německa,  Anglie, Chorvatska, Estonska a Lotyšska.
 
Zajímavosti
Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Duby se v dávných dobách používaly jako bleskovody a pro Germány dokonce znamenaly sídlo boha Hromu.