Jdi na obsah Jdi na menu
 


cypřišek Lawsonův

cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana)
 
Popis stromu
Stálezelený strom dorůstající ve své domovině do výšky 50, v naších podmínkách jen 25 metrů.
 
Listy/Jehlice
Hladké špičaté až zašpičatělé modrozelené šupinovité listy jsou přitisklé k ose, zespodu mají šedý lem ve tvaru písmene X, jsou dlouhé od 2 do 3 mm.
 
Kořenový systém
Cypřišek má mělký kořenový systém.
 
Borka
Borka je hnědá s červenavým nádechem, u nejstarších stromů je tlustá 15 až 25 cm (u stromu do 100 let stáří asi jen 2 cm).
 
Kmen
Kmen mívá výčetní tloušťku až 3 m.
 
Tvar koruny
Koruna je sloupovitá, štíhlá, úzká a rovná, na konci špičatá.
 
Zavětvení
Hustě zavětven.
 
Výška stromu
Dosahuje výšky do pětašedesáti metrů.
 
Květy
Mají oválný tvar, jsou velmi drobounké a zbarvené do žluta či žlutozelena.
 
Doba květu
Březen až duben.
 
Plod
Žlutozelené samčí šištice, mající v průměru 2 až 3 mm, jsou v období zralosti načervenalé až purpurové, mají červená prašná pouzdra s pylem. Samičí šištice jsou kulovité nebo mírně kuželovité, 8 až 12 mm v průměru, skládají se z 5 až 10 šupin, zralá jsou červeno hnědá. Po opylení dozrávají ještě téhož roku na podzim, pod každým plodolistem vyrostou 2 až 4 semena dlouhá od 2 do 5 mm se zhruba stejně velkým křídlem.
 
Věk stromu
Udávaný maximální věk je přes 560 let.
 
Vlastnosti dřeva
Dřevo je bílé, aromatické, a je Japonci vysoce ceněno na svatyně, chrámy. 
 
Původ
Severní Amerika (Oregon, Kalifornie).
 
Historie
V roce 1854 byl dovezen do Edinburgu v Anglii a o pět let později i do Čech.
 
Využití a význam stromu
Dříve v době přirozené hojnosti bylo jeho bílé, vonné dřevo velmi ceněno a z Ameriky i vyváženo, např. do Japonska na stavbu chrámů, nebo se používalo na stavbu lodí. Nyní jsou přirozené zdroje vydrancovány.
Dřevo obsahuje olej používaný jalo léčivá droga, vnitřně i inhalací, Olej se nyní získává destilaci pilin a jiného dřevěného odpadu. Dlouhodobé vdechování naopak je spojováno s onemocněním ledvin.
 
Ekologie
Roste většinou v izolovaných populacích v jehličnatých lesích, nejčastěji s borovicemi a jedlemi, do nadmořské výšky asi 1700 m a hlavně na hadcových podložích. Snáší sušší prostředí, znečištěné ovzduší i polostín, má rád zásaditou půdu. Při extrémních mrazech namrzá.
 
Ohrožení a ochrana
Zhoubná patogenní plíseň Phytophthora lateralis se rozšířila v některých místech výskytu cypřišku lawsonova, hlavně ve vnitrozemí Kalifornie, a ničí stromy bez ohledu na jejich věk. Není znám způsob jak toto šíření zastavit chemicky, ani nejsou odolné klony stromů. Soudí se, že plíseň je rozšiřována vodou, zvířaty a lidmi.
 
Národní strom
Není národním stromem.
 
Zajímavosti
Původně užíváno na různé účely jako např. při stavbách lodí, v současné době je to nejvíce ceněné dřevo těžené na západu Severní Ameriky.